Skalica I.
Skalica I.
Skalica I.

Skalica I.

Unikátne dielo - 1/1 ks - PREDANÉ

Reliéf nádherného, historického mesta Skalica, s pár z jeho unikátnych dominánt.

Popis

Skalica I.

Drevená plastika je vyhotovená z voňavého lipového dreva. Jej hmotnosť je 22 kg, výška 131cm, šírka 110cm a hrúbka 12,5 cm. 

Jednou z pých historického centra Skalice vyhláseného za pamiatkovú zónu je pôvodne neskororenesančná, neskôr klasicisticky upravená budova mestskej radnice zo 17. storočia. Už na prvý pohľad zaujme krásnou štukovou výzdobou fasády a vstupným portálom, nad ktorým sa týči socha personifikovanej spravodlivosti. Skalická radnica zohrala v dejinách Slovenska významnú úlohu, pretože po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie bola prvým sídlom slovenskej vlády (tzv. Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska) na čele s Vavrom Šrobárom. Túto skutočnosť pripomína i pamätná tabuľa na budove, ktorá je pozlátená.  Dnes je historická radnica sídlom mestského úradu.

Dôstojným pamätníkom stredovekého duchovného a kultúrneho života je rozsiahly areál kostola a kláštora františkánov. Františkáni sa v Skalici usadili v polovici 15. storočia. Františkánsky kláštor bol sídlom provincie, rehoľnej  bohosloveckej školy a mimoriadne vzácnej knižnice. Najstaršia časť kláštora sa sústreďuje okolo rajského dvora, súčasťou areálu sú nádvoria a rozsiahla záhrada. 

Kostol Sedembolestnej Panny Márie je gotickou stavbou, s ktorej výstavbou začali v roku 1467. V presbytériu sa zachovala bohatá gotická sieťová klenba a v sakristii krížové klenby. Výzdoba interiéru a mobiliár je zhotovený v neskorobarokovom slohu.

Brána vedúca do areálu kostola a kláštora je zasadená do najspodnejšej časti plastiky. 

Podobne ako most, brána je prechodom z tohto sveta na druhý svet, z profánnej sféry do sféry posvätnej, nabáda diváka aby ´´vošiel´´ do obrazu mesta Skalice. 

Morový stĺp sv. Panny Márie sa v minulých rokoch  nachádzal v parčíku vedľa kostola sv. Michala. Bol postavený podľa návrhu Giovanniho d´Allio. Na diele pracoval sochár – kamenár J. Schäffer. V polovici 19. storočia. 

Lampa vyčnievajúca z plastiky je postriebrená plátkový striebrom, pretože striebro je symbolom čistoty. V kresťanskej symbolike je striebro získané čistením rudy obrazom očisty duše. Lampa predstavuje neznázorniteľné svetlo, z hľadiska individuálneho duchovného svetla, duchovnú múdrosť. Zažatie alebo zhasnutie môže znamenať narodenie a smrť človeka. Považujem ju teda za symbol čistého života a smrti. Vrcholom plastiky je pozlátený kríž, pretože zlato je priraďované ku slnku, je symbolom poznania. V kresťanskej symbolike je symbolom najvyššej zo všetkých cností, lásky, preto som pokladal za dôležité umiestniť ho v tejto plastike na samí vrch. Pozlátené sú aj viaceré.

Tri stromy -Strom je jedným z najmocnejších symbolov ľudstva. Je stelesnením života, výrazom zjednotenie troch ríš (nebeské, pozemské a vodné) a osou, okolo ktorej je usporiadaný celý svet. Staré národy väčšinou verili, že strom je nabitý množstvom božskej tvorivej energie, ktorú môže zasvätený využiť na získanie prístupu k iným formám života. Lesy sa stali symbolom tajomstvo a premeny a domovom čarodejníkov a kúzelníkov. Strom bol uctievaný takmer vo všetkých častiach sveta, kde bolo priaznivé podnebie pre jeho rast. Niektoré symbolické významy stromu sú skutočne všeobecne platné. Večne zelené stromy symbolizujú dlhovekosť a nesmrteľnosť.

Trojka je priradená ku živlu voda a geometrickou figúrou trojuholník. Trojuholník a voda sú spojené i v alchymisticko-medicínskych značkách. Trojka hrá zjavnú určujúcu rolu vo všetkých náboženstvách.

Plastika bola vytvorená Jurajom Šinalom na podnet zakazníka. Tak ako plastika je tvorená z viacerých častí, ktoré sa spájajú v celok,  tak aj prepojila vzťahy, ktoré majú hodnotu.

Týmto sa chcem poďakovať, za prejavenú dôveru. Dali mi šancu slobodne sa výtvarne vyjadriť.

Detaily produktu

Hmotnosť
22 kg
Šírka
110cm
Hrúbka
12,5 cm

Hodnotenia

Žiadne hodnotenia
Produkt pridaný do zoznamu prianí
Produkty pridané na porovnanie

Stránka používa cookies. Viac sa o nich dočítate tu. Bez registrácie sú dáta anonymné, po registrácii máte plné právo s nimi manipulovať ako chcete.